Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Ә Аның унбер шәкерте исә Гәлиләягә, Гайсә барырга кушкан тауга китте. Аны күреп, алар Аның каршында тез чүктеләр, әмма кайберләре шикләнделәр. Ниһаять, унбер шәкерте ашап утырган чакта, Гайсә аларга да күренде. Ышанмаганнарына һәм күңелләре каты булуына Ул аларны шелтәләде, чѳнки алар үледән терелеп торган Гайсәне күрүчеләргә ышанмадылар. Аларның барысы да:– Раббы чыннан да үледән терелеп торды һәм Шимунга күренде, – дип сѳйләделәр. Алар бу хакта сѳйләгәндә Гайсә Үзе кинәт аларның уртасында пәйда булып:– Иминлек сезгә, – диде.
Выбор основного перевода