Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
чѳнки барысы да гѳнаһ кылдылар һәм Аллаһының даныннан мәхрүм калдылар. Гайсә безнең гѳнаһларыбыз ѳчен үлемгә тапшырылды һәм, без Аллаһы тарафыннан аклану алсын ѳчен, үледән терелтелде. чѳнки без күзгә күренгән нәрсәләр белән түгел, иман белән йѳрибез.
Выбор основного перевода