Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Алар Мәсихнең газап чигәргә тиешлеген һәм беренче булып үледән тереләчәген, яһүд халкына һәм башка халыкларга яктылык турындагы хәбәр игълан итәчәген әйткәннәр иде, – диде Паул. Менә шуңа күрә күбегез зәгыйфь һәм авыру, вафат булганнар да аз түгел. Ул – тәннең Башы, ә тән – Аңа иман итүчеләр бердәмлеге; һәрнәрсәдә беренче булсын ѳчен Ул – Башлангыч, үледән тереләселәр арасыннан иң беренче булып торган, Раббыбыз Гайсә Мәсихнең Аллаһысына һәм Атасына дан! Ул Үзенең бѳек мәрхәмәте белән Гайсә Мәсихне үледән терелтү аша безне яңадан тудырды һәм безгә тере ѳмет бирде. һәм Гайсә Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Бу тугры Шаһит, Мәсих, үлгәннәрдән беренче терелеп торган, Ул – җирдәге патшаларның Башлыгы. Аңа, безне сѳючегә һәм безне гѳнаһларыбыздан Үзенең түгелгән каны аша азат иткән
Выбор основного перевода