Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Моңа гаҗәпләнмәгез, чѳнки кабердәгеләрнең һәммәсе Аллаһы Улының тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр – яшәү ѳчен, ә явызлык эшләгәннәр – хѳкем ителү ѳчен каберләрдән чыгачак вакыт якынлашып килә. Моңа гаҗәпләнмәгез, чѳнки кабердәгеләрнең һәммәсе Аллаһы Улының тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр – яшәү ѳчен, ә явызлык эшләгәннәр – хѳкем ителү ѳчен каберләрдән чыгачак вакыт якынлашып килә. Әмма Аллаһының мәрхәмәт бүләген гѳнаһ белән чагыштырып булмый. Чѳнки берәүнең гѳнаһы күпләрне үлемгә дучар итә икән, Аллаһының мәрхәмәте дә, бер Кешенең – Гайсә Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк тә күпләр ѳчен чагыштыргысыз дәрәҗәдә зур була. Шулай булгач, бер гѳнаһ барлык кешеләргә хѳкем китергән кебек, бер хак эш барлык кешеләргә аклану һәм тормыш китерә.
Выбор основного перевода