Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Үлеләрнең терелүе хакында ишеткәч, кайберәүләр кѳлделәр, ә икенчеләре: – Бу хакта сине башка бер вакытта тыңларбыз, – диделәр. Андый сүзләр – таралучы яман шеш кебек; Һүменәй белән Филит тә шуларны таратучылар арасында. Безнең ѳчен үледән терелү инде булды дип, алар хакыйкатьтән читкә тайпылдылар һәм кайберәүләрнең иманнарын какшаттылар.
Выбор основного перевода