Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Sarea este bună; dar dacă sarea Óşi pierde puterea de a săra, cu ce Ói veţi da Ónapoi puterea aceasta? Să aveţi sare Ón voi Ónşivă, şi să trăiţi Ón pace unii cu alţii.î
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода