Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici Óngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. El le-a răspuns: ÑNu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăp‚nirea Sa.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода