Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Se Ómbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Œşi pune pe cap coiful m‚ntuirii; ia răzbunarea ca o haină, şi Se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta. Vegheaţi dar Ón tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor Ónt‚mpla, şi să staţi Ón picioare Ónaintea Fiului omului.î
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода