Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
şi pentru mine, ca, ori de c‚te ori Ómi deschid gura, să mi se dea cuv‚nt, ca să fac cunoscut cu Óndrăzneală taina Evangheliei, Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuv‚nt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc Ón lanţuri:
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода