Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul Ón lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuitÖ Căci dacă credem că Isus a murit şi a Ónviat, credem şi că Dumnezeu va aduce Ónapoi Ómpreună cu Isus pe cei ce au adormit Ón El.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода