Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase. El le-a zis: ÑŒntr-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. Œn cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: ,Fă-mi dreptate Ón cearta cu p‚r‚şul meu.í Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar Ón urmă, şi-a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, Ói voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.í Domnul a adăugat: ,Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate Ón cur‚nd. Dar c‚nd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe păm‚nt?î Bucuraţi-vă Ón nădejde. Fiţi răbdători Ón necaz. Stăruiţi Ón rugăciune.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода