Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. să vă purtaţi Óntr-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Œmpărăţia şi slava Sa.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода