Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi. Astfel, deci, fraţilor, r‚vniţi după prorocire, fără să Ómpiedicaţi vorbirea Ón alte limbi.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода