Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Primiţi bine pe cel slab Ón credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor Óndoielnice. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă Ónşine. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată Ón vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul bl‚ndeţii. Şi ia seama la tine Ónsuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi Ómplini astfel Legea lui Hristos.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода