Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi Ón ce zi va veni Domnul vostru. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit. Vegheaţi dar Ón tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor Ónt‚mpla, şi să staţi Ón picioare Ónaintea Fiului omului.î
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода