Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Era Ón ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău. Domnul a zis Satanei: ÑAi văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe păm‚nt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.î Domnul a zis Satanei: ÑAi văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe păm‚nt. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare Ón neprihănirea lui, şi tu Mă Óndemni să-l pierd fără pricină.î Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода