Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œn anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, Ón luna a doua, Ón ziua a şaptesprezecea a lunii, Ón ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Ad‚ncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. Leagă Ón chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zic‚nd: ,Pace! Pace!í Şi totuşi nu este pace! Leagă Ón chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zic‚nd: ,Pace! Pace!í Şi totuşi pace nu este. Lucrurile acestea se vor Ónt‚mpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zic‚nd: ,Pace!í c‚nd nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei Ól tencuiesc cu ipsos.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода