Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin. El vă va Óntări p‚nă la sf‚rşit, Ón aşa fel ca să fiţi fără vină Ón ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода