Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
M‚ng‚iaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte. Să veghem unii asupra altora, ca să ne Óndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sf‚ntă, rugaţi-vă prin Duhul Sf‚nt, ţineţi-vă Ón dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi Óndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода