Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi. C‚t despre prooroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi să judece. Să nu Óntristaţi pe Duhul Sf‚nt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Noi Ónsă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la Ónceput Dumnezeu v-a ales pentru m‚ntuire, Ón sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода