Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
căci mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni. Prezbiterii (Sau: bătr‚ni.) care c‚rmuiesc bine, să fie Ónvredniciţi de Óndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu Ónvăţătura, pe care o dau altora.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода