Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
ca să le deschizi ochii, să se Óntoarcă de la Óntuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa Ón Mine, iertare de păcate şi moştenirea Ómpreună cu cei sfinţiţi.î Odinioară eraţi Óntuneric; dar acum sunteţi lumină Ón Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat at‚t cu privire la El, c‚t şi cu privire la voi; căci Óntunericul se Ómprăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода