Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecaţi voi singuri ce spun. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci Ón lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода