Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate m‚nia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale m‚niei, făcute pentru pieire; şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale Óndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? Œn El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind r‚nduiţi mai dinainte, după hotăr‚rea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода