Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii cari se vor naşte, şi cari, cÓnd se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; Varsă-Ţi urgia peste neamurile care nu Te cunosc, şi peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci măn‚ncă pe Iacov, Ól Ónghit, Ól topesc, şi-i pustiesc locuinţa.î De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că Óşi necinstesc singuri trupurile;
Выбор основного перевода