Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Ucenicii Lui n-au Ónţeles aceste lucruri de la Ónceput; dar, după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El, şi că ei le Ómpliniseră cu privire la El. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi Óntoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. După ce a spus aceste lucruri, pe c‚nd se uitau ei la El, S-a Ónălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, Óntr-o clipă, Óntr-o clipită din ochi, la cea din urmă tr‚mbiţă. Tr‚mbiţa va suna, morţii vor Ónvia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
Выбор основного перевода