Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œn vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de str‚mtorare, cum n-a mai fost de c‚nd sunt neamurile şi p‚nă la vremea aceasta. Dar Ón vremea aceea, poporul tău va fi m‚ntuit, şi anume oricine va fi găsit scris Ón carte. El va trimite pe Óngerii Săi cu tr‚mbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru v‚nturi, de la o margine a cerurilor p‚nă la cealaltă. După ce a spus aceste lucruri, pe c‚nd se uitau ei la El, S-a Ónălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe c‚nd Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi Ómbrăcaţi Ón alb, şi au zis: ÑBărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a Ónălţat la cer din mijlocul vostru, va veni Ón acelaşi fel cum L-aţi văzut merg‚nd la cer.î
Выбор основного перевода