Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sf‚rşit: viaţa veşnică. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin Ónnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăv‚rşită. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săv‚rşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte Ómpotriva trupului său. Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite Óntre voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci Ónţelegeţi care este voia Domnului. De aceea, omor‚ţi mădularele voastre care sunt pe păm‚nt: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o Ónchinare la idoli.
Выбор основного перевода