Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna Ón lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră Ón Domnul nu este zadarnică. Noi dar, suntem trimişi Ómputerniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar Óndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, Ón Numele lui Hristos: Œmpăcaţi-vă cu Dumnezeu! Numai, purtaţi-vă Óntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi răm‚ne departe de voi, să aud despre voi că răm‚neţi tari Ón acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,
Выбор основного перевода