Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Domnul Ómpărăţeşte, Ómbrăcat cu măreţie; Domnul este Ómbrăcat şi Óncins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din vecinicie! Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi Óncă pe fraţi!
Выбор основного перевода