Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu m‚inile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Œn Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte Ón neor‚nduială, şi nu după Ónvăţăturile, pe care le-aţi primit de la noi. Voi Ónşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit Ón neor‚nduială, Óntre voi. N-am m‚ncat de pomană p‚inea nimănui; ci, lucr‚nd şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm Ón noi Ónşine o pildă vrednică de urmat. Căci, c‚nd eram la voi, vă spuneam lămurit: ÑCine nu vrea să lucreze, nici să nu măn‚nce.î Auzim Ónsă că unii dintre voi trăiesc Ón neor‚nduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Œndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, Ón Domnul nostru Isus Hristos, să-şi măn‚nce p‚inea lucr‚nd Ón linişte.
Выбор основного перевода