Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
şi prin urmare şi cei ce au adormit Ón Hristos, sunt pierduţi. Dar acum, Hristos a Ónviat din morţi, p‚rga celor adormiţi. aduceţi-vă aminte că Ón vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie Ón Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu Ón lume. Şi Ónsuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o m‚ng‚iere veşnică şi o bună nădejde,
Выбор основного перевода