Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
căci mi s-a spus, prin cuv‚ntul Domnului: ,Să nu măn‚nci p‚ine nici să nu bei apă acolo, şi nici să nu te Óntorci pe drumul pe care te vei duce.î Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea p‚nă nu vor vedea pe Fiul omului venind Ón Œmpărăţia Sa.î
Выбор основного перевода