Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Voi pune Duhul Meu Ón voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să Ómpliniţi legile Mele. Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.î Œnsă nădejdea aceasta nu Ónşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată Ón inimile noastre prin Duhul Sf‚nt, care ne-a fost dat. Nouă Ónsă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile ad‚nci ale lui Dumnezeu.
Выбор основного перевода