Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult Ón dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi Ónşine pentru voi, Cu privire la voi, avem Óncredere Ón Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.
Выбор основного перевода