Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe păm‚nt. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a Ónviat ca să aibă stăp‚nire şi peste cei morţi şi peste cei vii.
Выбор основного перевода