Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Nu Óntoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, Ónaintea tuturor oamenilor. Œn adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? C‚t despre cei de afară, Ói judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.
Выбор основного перевода