Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de ob‚rşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am Ónvăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. fiind Óngropaţi Ómpreună cu El, prin botez, şi Ónviaţi Ón El şi Ómpreună cu El, prin credinţa Ón puterea lui Dumnezeu, care L-a Ónviat din morţi. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat Ón rugăciunile noastre; Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi. Şi voi Ónşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, Óntruc‚t aţi primit Cuv‚ntul Ón multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sf‚nt;
Выбор основного перевода