Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
ÑO, Doamne, Dumnezeul oştirilor, Tu, care eşti un judecător drept, care cercetezi rărunchii şi inimile: fă-mă să văd răzbunarea Ta Ómpotriva lor, căci Ţie Óţi Óncredinţez pricina mea!î ÑEu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după rodul faptelor lui.î Caut eu oare, Ón clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos. Ba dimpotrivă, c‚nd au văzut că mie Ómi fusese Óncredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi Ómprejur, după cum lui Petru Ói fusese Óncredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi Ómprejur, ñ potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost Óncredinţată mie.
Выбор основного перевода