Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De c‚te ori am vrut să str‚ng pe copiii tăi cum Óşi str‚nge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! pe Omul acesta, dat Ón m‚inile voastre, după sfatul hotăr‚t şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omor‚t prin m‚na celor fărădelege.
Выбор основного перевода