Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
şi prin care sunteţi m‚ntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi. Căci ei Ónşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum de la idoli v-aţi Óntors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,
Выбор основного перевода