Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru Óntărirea voastră, Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că, de multe ori am avut de g‚nd să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost Ómpiedicat p‚nă acum. C‚t despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi c‚nd aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi, şi privesc cu bucurie la buna r‚nduială care domneşte Óntre voi şi la tăria credinţei voastre Ón Hristos.
Выбор основного перевода