Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
cum aţi şi cunoscut Ón parte, că noi suntem lauda voastră, după cum şi voi veţi fi lauda noastră Ón ziua Domnului Isus. ţin‚nd sus Cuv‚ntul vieţii; aşa ca, Ón ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit Ón zadar. De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, răm‚neţi astfel tari Ón Domnul, preaiubiţilor!
Выбор основного перевода