Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru Óntărirea voastră, Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că, de multe ori am avut de g‚nd să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost Ómpiedicat p‚nă acum. Şi eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui Ón totul şi pe mine Ónsumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu at‚t mai puţin?
Выбор основного перевода