Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Lauda noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat Ón lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o Ónţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.
Выбор основного перевода