Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Vă sfătuiesc dar eu, cel Óntemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi Óntr-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, Numai, purtaţi-vă Óntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi răm‚ne departe de voi, să aud despre voi că răm‚neţi tari Ón acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, pentru ca astfel să vă purtaţi Óntr-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi Ón orice lucru: aduc‚nd roade Ón tot felul de fapte bune, şi cresc‚nd Ón cunoştinţa lui Dumnezeu:
Выбор основного перевода