Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Nu vă scriu aceste lucruri, ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei. Dimpotrivă, ne-am arătat bl‚nzi Ón mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.
Выбор основного перевода