Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
N-am r‚vnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Dumnezeu, căruia Œi slujesc Ón duhul meu, Ón Evanghelia Fiului Său, Ómi este martor că vă pomenesc neÓncetat Ón rugăciunile mele, Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sf‚ntă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, care credeţi. Œn lăcomia lor vor căuta ca, prin cuv‚ntări Ónşelătoare, să aibă un c‚ştig de la voi. Dar os‚nda Ói paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.
Выбор основного перевода