Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Căci noi nu stricăm Cuv‚ntul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, Ónaintea lui Dumnezeu, Ón Hristos. Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuv‚ntul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, Ónaintea lui Dumnezeu. Œnţelegeţi-ne bine! N-am nedreptăţit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am Ónşelat pe nimeni. Sau, am făcut un păcat, c‚nd m-am smerit pe mine Ónsumi, ca să fiţi Ónălţaţi voi, şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Œn adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu Óntemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi Ónşine cu ochii noştri mărirea Lui.
Выбор основного перевода