Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Кануны булмаган хәлдә гѳнаһ кылганнар шул хәлдә һәлак булачаклар да; ә инде канунны белә торып гѳнаһ кылганнар канун буенча хѳкем ителәчәкләр. Чѳнки канунны ишетүчеләр түгел, бәлки канунны үтәүчеләр Аллаһы каршында акланган дип игълан ителәчәк. Мәҗүсиләрнең кануны юк, ләкин алар, табигый тойгылары белән канун буенча эшләгән вакытта, кануннары булмаса да, үзләренә үзләре канун. Чѳнки Раббы тарафыннан чакырылган кол – Аның ирекле кешесе. Ә хѳр хәлдә чакырылган кеше – Мәсихнең колы.
Выбор основного перевода